Saír

Demo da proba de certificación

Pregunta 1

Estás escribindo un informe sobre as últimas tendencias de mercado para un plan de negocio.

Cal sería a fonte máis fiable?

Elixe unha única opción entre as opcións de respostas seguintes.

Opciones