Modelo europeo

Modelo europeo

A certificación ComDix basease no Marco galego de competencias dixitais que toma como referencia o Marco Europeo de Competencias Dixitais DigComp na súa versión 2.2.

Aprendizaxe progresivo

Aprendizaxe progresivo

4 niveis de aptitude: iniciación, intermedio, avanzado e especializado.

Para toda a cidadanía

Para toda a cidadanía

Estudantado, persoas traballadoras, autónomas e en situación de desemprego.

Persoal da administración pública.

Para a empregabilidade

Para a empregabilidade

Acredita ante as empresas o nivel de coñecementos, habilidades e actitudes tecnolóxicas.

Actualización continua

Actualización continua

Aprendizaxe permanente e actualización de competencias.

Fai unha demo da proba de certificación.

Coñece o contorno da proba e o tipo de preguntas.

Competencias dixitais

Toda a información sobre competencias dixitais.